Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Menukaart NPOZet subsidiegelden slim in voor langdurig resultaat. Haal de kennis op het gebied van executieve vaardigheden en metacognitie in huis door docenten, mentoren en interne studiebegeleiders te trainen. Hierdoor ervaren zij zelf wat de verschillende vaardigheden kunnen betekenen voor hun leerlingen.

Studielift richt zich met name op het duurzaam en breed inzetten van korte, doelgerichte en praktische programma’s die door docenten en mentoren kunnen worden aangeboden. Daarnaast bieden wij tevens een all-in one mentormethode waarmee scholen flexibel en op maatwerk gericht hun mentorlessen vorm kunnen geven.

Het aanbod sluit aan bij de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs, interventie D – Metacognitie en zelfregulerend leren.

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt scholen aan de hand een menukaart met effectieve interventies de mogelijkheid om hun leerlingen de komende twee jaar extra te ondersteunen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn zes doelgebieden opgesteld met elk hun eigen effectieve interventies, waarbij het aanbod van Studielift zich richt op de doelgebieden:

  • Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen.

o             Metacognitie en zelfregulerend leren.

  • Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

o             Een-op-een begeleiding.
o             Instructie in kleine groepen.

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang. Deze interventies zijn vaak effectiever als daarbij in groepen wordt samengewerkt zodat leerlingen elkaar kunnen helpen en tijdens gesprekken hun gedachten onder woorden kunnen brengen.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
  • metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
  • motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).


Bij de een-op-een begeleiding en instructie in kleine groepen richt het aanbod van Studielift zich op het trainen van mentoren, docenten en (studie)begeleiders binnen de scholen, zodat de opgedane kennis op de school blijft en de nieuwe vaardigheden structureel en langdurig kunnen worden aangeboden aan leerlingen.

Het aanbod van Studielift richt zich op drie pijlers:


Studiebegeleiding in kleine groepen blijkt in de praktijk zeer effectief te zijn. De programma’s van Studielift bevatten een combinatie van vaardigheden die leiden tot een effectieve leerhouding en efficiënter leergedrag. Meer en makkelijker leren in minder tijd, waarbij het eigenaarschap en de motivatie van de leerling stijgt.

Behoefte aan betere resultaten zit vaak niet in meer van hetzelfde aanbieden, maar in het aanbieden van vaardigheden om op een andere manier te leren. Een manier die beter aansluit bij de individuele leerling

 


Plannen
is één van de lastigste executieve vaardigheden om te ontwikkelen voor onze jeugd, dus extra training en goed ondersteunend materiaal is essentieel om deze vaardigheid aan te leren.

Werk vanuit het succesvolle 5-stappenplan van Studielift om je leerlingen effectief te leren plannen.

Voer schoolbreed een planagenda in en betrek vakdocenten en ouders bij het planningsleerproces.

 

 

Effectieve invulling van het mentoraat betekent dat je maatwerk wilt kunnen bieden. Scholen werken daarom steeds vaker met mentorcoaches, die flexibel en op maat hun mentorlessen of mentorcoaching in kunnen richten.

Met de all-in one mentormethode Studielift123 hebben scholen ruim 160 lessen tot hun beschikking om het gewenste maatwerk te kunnen leveren. Alle 160 lesblokken zijn gebundeld zijn in één werkboek voor de leerlingen en één mentorboek inclusief werkbladen voor de mentoren of coaches van jullie school. Het apart verkrijgbare theorieboek zorgt ervoor dat leerlingen altijd terug kunnen grijpen naar de theorie van behandelde vaardigheden.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?